Валдорфска педагогика

Рисуването мокро-в-мокро - игра в цветове

Автор: Юлия Пъшкина
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда") 

Защо мокро-в-мокро?
Сетивата са нашата врата към света. В различните етапи на нашия живот се наблюдават различни етапи в развитието на сетивата. И ако повечето от вас познават основните 5 сетива – зрение, слух, обоняние, мирис и вкус, в предходната статия ние ви предложихме теорията на 12-те сетива на Рудолф Щайнер, в която те са нашия инструмент за идентифициране индивидуалните потребности на детето и първопричината за дадена трудност.

Детската фантазия и игра

От книгата на Карл Кьониг (антропософски лекар) "Първите три години на детето" в превод на Галина Трифонова. Вижте информация за книгата >>

Във връзка с появата на образната памет, която се явява резултат от формиране на представите, в детето започва да се развива нова душевна сила – фантазията.

Р. Щайнер указа полярността, съществуваща между паметта и фантазията. Той казва: «Както нашето мислене се основава на антипатията, така и нашата воля се основава на симпатията. Ако тази симпатия е достатъчно силна, така силна е и антипатията, позволяваща на представите да станат памет и тогава от симпатията възниква фантазията.» 

Ако представим тези взаимовръзки в схема, може да ги видим по-отчетливо:

Знание………………/…………………….Воля

Антипатия……………/…………………..Симпатия

Памет…………………/………………….Фантазия

Как да направим свой ритъм

Автор: Юлия Пъшкина
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда")  

  1. ПЛАНИРАНЕ

При изграждането на РИТЪМ или можете да го наречете план, програма, е нужно да се съобразите както с държавните нормативни изисквания и разбирането за развитие на човека като социално същество чрез проявление на неговата индивидуалност (тяло, душа и дух) при взаимодействие със средата, в която живее, пребивава, учи или работи. В центъра се намира детето, с неговата уникалност и индивидуална личностна биография, с неговия сетивен свят и многообразие от връзки и взаимоотношения. Формирането личността на детето е възможно единствено, когато то влиза във взаимоотношения с възрастните и други деца.

Важността на доброволците

Автор: Зорница Вълкова
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда") 

Ще ви разкажа защо екипът ни по Проект „УСТРЕМ-споделени възможности“ смята доброволците за много важна част от цялостната концепция на проекта.

Какво носи със себе си един доброволец, попаднал в света на социалната услуга:

-той е една различна индивидуалност, идваща със своите особености, стремежи, мотивация и модели на поведение, на отношение към света и хората;

Храненето и децата

Сигурно ви се е случвало да четете съвети за храненето на децата и да се ядосвате от категоричния, нетърпящ възражение тон на автора, твърдящ неща, с които не сте съгласни. Това предизвикват у повечето хора мнения, унифициращи всички деца и храната, която трябва да ядат. Всъщност, въпросът за храната и нейната "правилност" е много по-сложен, отколкото изглежда. Мнението на различните автори биха съвпаднали най-вече когато става дума за качеството на продуктите.  Би имало единодушие, че е най-добре те да са био, нерафинирани и т.н. И твърде много биха се разминавали за видовете храна, която е полезна за децата. Без да имаме претенции за последна инстанция, ви предлагаме още един поглед. Във вашите ръце е да наблюдавате децата си, как им се отразяват различните храни, какви са техните особености и т.н.

Ранно детско музикално възпитание. Възпитание с музика

Автор: Виржиния Минева - музикален педагог

Приятели,
Музиката е първият човешки говор. Преди човек да е проговорил, е пял.
Една мъдра истина от старите народи гласи: “Чрез пеене и свирене се удължава живота на човека с поне още един ден”.
Слушането на музика е едно здравословно изживяване, един оздравителен процес.

Oсновни принципи на възпитание на децата от предучилищна възраст

Статия, която отговаря на част от въпросите ви, свързани с поведенческите проблеми при деца до 7-г. възраст.

Автор: Е.М.Грюнелиус (с малки съкращения)
Превод от руски език: Милена Симеонова

Често децата от начална училищна възраст, за наше удивление, реагират не така, както очакваме; това е още по-вярно за децата от предучилищна възраст. Колкото по-малко е детето, толкова по-голямо е разстоянието между състоянието на неговото и нашето съзнание.

Празникът на Михаил и детето

Нашата православна църква празнува Архангеловден на 8 ноември, a католическата - на 29 септември. Всъщност, Архангел Михаил е с толкова особена и ключова роля в днешно време, че на практика целият този период - от края на септември чак до ноември е под неговото специално въздействие. Михаил е не само един от архангелите, а е духът на днешната епоха, който закриля и управлява процесите на обединение, сближение и душевно-духовна връзка между хората.

Сетивата на детето - как да се погрижим за тях

Михаела Гльоклер - антропософски лекар, прави много удобна таблица на 12-те сетива с кратка тяхна характеристика и указания за  развитието им.

1.Сетива, които дават възможност да се придобие опит от преживяването на собственото тяло:

Четирите телесни сетива

Традиционно в лечебната и валдорфската педагогика разглеждането започва с 4-те телесни, а също така наречени долни (базисни) сетива. Тяхното развитие в първия възрастов период -от 0 до 7 г., е основополагащо за развитие на редица способности в по-горна възраст.

Разпространи съдържание