Популярно съдържание

Заглавие Прочетено от
Сетивата на детето - как да се погрижим за тях 16,539
Салутогенеза и включващо (социално) фермерство 16,491
Цветята в биодинамичната градина 16,481
Нашата среща по ИНКЛУФАР във Варна 16,419
Увреждането - изходна точка за разгръщане на личността 16,354
Темпераментите при децата 16,060
ИНКЛУФАР - Един европейски проект в пулса на времето - Първа работна среща 16,026
Среща на екипа ни по "ИНКЛУФАР" 15,922
Синхронът между „дишането“ на Земята и човека 15,891
Индивидуалност и общност 15,884
Тримата учители 15,762
Подготовката за Рождество Христово и детето 15,733
Какво е включващо фермерство и защо храните там са био? 15,714
Задачата на "новия" фермер 15,639
Проект за включващото социално фермерство 15,594
Практически семинар "Говорно формиране за учители" 15,579
Социалното фермерство в България 15,543
Четирите телесни сетива 15,534
Детето меланхолик 15,504
Антропософска лечебна педагогика- Бернхард Шмаленбах 15,504
Различното мислене за почвата и компоста 15,497
Включващо (социално) фермерство 15,494
Въпроси и отговори, свързани с Мария Тун ® Посевни дни 15,402
Течен листен тор от люцерна 15,386
Торов препарат на Мария Тун ® (фладен препарат) 15,297