Среща на инициативите по включващо фермерство

На 28 и 29 ноември 2015 г. ще се състои първата национална среща на инициативите по включващо фермерство. То обединява идеята за пълноценен живот в селска общност за хората със специални нужди и био(динамичното) земеделие. 

Идеята е всички, които имат искрен интерес към включващото фермерство, да се срещнат, да обсъдят възможностите, желаното, това, което можем да направим, как и с кого. Подобни срещи дават сили и мотивация, в същото време са коректив и голям житейски опит.

В срещата ще участват инициатори на включващи стопанства, които са в начален етап на развитие в България и имат нужда от реална подкрепа.

Ако имате задълбочен интерес в тази посока, можете да се свържете с нас чрез контактната форма на сайта. Срок за евентуално записване за участие: 20.11.2015 г. Възможно е да ви помолим да ни разкажете малко повече за себе си. Срещата ще е в Стара Загора.