Индивидуалност и общност

Колкото са хората, толкова разбирания на думата "общност" има. В последната ни анкета за социалното фермерство обаче имаше няколко повтарящи се елементи в разбирането на общността:

-група от хора с общи цели, в която всеки допринася според възможностите си;

-всеки работи за общността, а общността работи за него.

Това са много важни характеристики на една общност. Тук обаче ще се спрем само на един въпрос: отношението между индивидуалността и общността.

Какво е отношението между индивидуалността и общността?

В съвременния свят, насочвайки се към осъществяване на някаква цел, задача, не можем да избягаме от естествения ход на развитие на човечеството. Всяко важно начинание, особено новаторско, има допирни точки със задачите на човечеството като цяло и стъпките в неговото развитие. Тръгвайки от това, ние се изправяме пред важността на нашата епоха за развитието на Аза, на индивидуалността на човека. Удивително е, че във времето, в което сме призвани да развием нашия Аз и да го направим силен и максимално независим, стремежите, дори копнежите ни все повече се свързват със създаването на общност между хората. Затова ни се пада трудната задача да съхраним индивидуалността в условията на общността.

Обаче какво е общността? Това не е изразено йерархична структура, не е създадена насила форма, тя залага на пълнокръвните отношения между хората в нея и разбирателството им за целите и общия път; тя залага и на морала и общочовешките ценности. От тази гледна точка отношения, основани на зависимост от друг, на разиграване на ролята жертва и насилник, на подчиняване на чуждата воля, нямат място тук. Затова общност може да се създаде от индивидуалности, които имат поглед върху живота си, знаят какво искат и са готови да признаят другия като важен, ценен, пълноправен. На практика хора, които могат това, са индивидуалности, развили се до готовност да участват в общност.

Това означава, че общността предполага пълна изява на индивидуалностите в нея, едно съзнателно решение да участват и да работят за осъществяването й, без да губят своя индивидуален, неповторим облик, интереси, способности. Не взаимозаменяемост, а допълване.

Как индивидуалността може да получи възможност за изява и развитие в общността?

Като бъде себе си, но не забравя, че другите също имат нужда да бъдат себе си и да се изразяват. 
Като открива начини да учи от всеки човек, от всеки контакт, от всяко занимание.
Когато не приема нищо за напълно завършено и окончателно.
Когато не забравя, че в основата на всяко човешко общуване трябва да стоят морала и уважението.

Какво изисква внимание:

Бъдете внимателни, ако ви канят или привличат в общност, в която твърдят, че индивидуалността няма значение! Това означава, че не ви канят в общност, а в група, в която искат да ви използват за осъществяване на чужди цели и вашата уникалност не се признава.

Внимавайте, когато искат да подчинят волята ви и от вас се очаква да действате, без да задавате въпроси, без да имате желание, без да разбирате защо.

И накрая:

Бъдете нащрек, ако в общността, в която сте, вашето мнение, вашия индивидуален и неповторим принос няма значение.

Защото общността е съзнателен избор и участие. Това е изискване на нашето време, което подтиква човечеството по пътя на неговата непрестанна еволюция.