Компендиум по антропософска лечебна педагогика

Автор/и: 
Рюдигер Грим, Гьотц Кашубовски - съставители
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-90097-1-0
Статус: 
Изчерпана

Преводач: Катя Белопитова
Страници: 325
Формат: А4
Тегло: 0,567 кг. 
Година: 2014 

Ако искате книгата, пишете ни чрез контактната форма на сайта.

Съдържание 

Предговор
от Рюдигер Грим и Гьотц Кашубовски

Увод и история

1. Антропософската лечебна педагогика и социална терапия – един културен импулс
от Рюдигер Грим и Гьотц Кашубовски

2. Върху историческото развитие на антропософската лечебна педагогика и социална терапия
от Рюдигер Грим

Научно-познавателни въпроси

Антропософската лечебна педагогика и социална терапия – собствена парадигма
Човекът в познавателния процес
Методични аспекти на антропософското изследване
Лечебната педагогика като приложна емпирична наука
Човекът е лицето с увреждане – етични гледни точки
Научно-теоретичното определяне на мястото на антропософската лечебна педагогика
Върху приемането на антропософската лечебна педагогика и социална терапия

Основи на човекознанието
Организацията на Аз-а и съставните части на същността
Движение и говор
Колко сетива има човек? Антропологичен поглед
Гледни точки към биографичното развитие

Лечебно-педагогическото човекознание и диагностиката
Полярният принцип в лечебната педагогика
Индивидуалност и увреждане
Методи на лечебно-педагогическата диагностика
Грижата за възрастни

Лечебно-педагогически методи на действие
Развитието на професионални компетентности
Формиране на уроците в лечебно-педагогическото целодневно училище от гледна точка на хронохигиеничните и социално-интегративните аспекти
Лечебно-педагогическият урок -- или: как урокът може да стимулира индивидуалното развитие
Взаимодействието с родителите в лечебната педагогика
Медицинско-терапевтичното учение в лечебната педагогика
Лекарско-терапевтичните задачи
Евритмията и лечебната евритмия
Музиката в антропософската лечебна педагогика
Антропософската арттерапия
Върху хирофонетика
Лечебните сили на играта

Социалнотерапевтичните методи на работа
Живот –- работа –- култура
Да се открият следите на живота. Опит из биографичната грижа за хората с увреждане
Когато хората с увреждане остаряват
Социално-психиатричната грижа

Лечебната педагогика като професия
Изкуството на съвместната работа -- задължителна и същевременно свободна
Въпроси и методи на обучението
В търсене на собствения и сетивен опит. Международни социални услуги за младежи

Организационни въпроси в лечебната педагогика
Идеята и практиката на самоуправлението в социалните заведения
Развитие на качеството
Закрила на хората с увреждания
Едно (само)критично разглеждане с международни и междукултурни въпроси на едно световно движение

  Изданието се осъществи с помощта на Софтуер АГ Щифтунг.

Коментари

Поздравления и благодарности

Поздравления и благодарности на  издателя и на всички, без чиито труд и вдъхновение, тази книга нямаше да я има!