Семинар по социално фермерство

На 31 окт. в Пловдив се състоя семинар по социално фермерство по проект MAIE, в който партньор от българска страна е Аграрен университет-Пловдив. Лекторът - Томас Ван Елсен, който ни запозна с различни модели на мултифункционалното селско стопанство в Европа, е от основните участници и в нашия проект за включващо социално фермерство (ИНКЛУФАР). Имахме възможност да обменим мнения както с него, така и с доц. Стела Тодорова- ръководител на проект MAIE за България. Двата проекта- на АУ и нашият, взаимно се допълват и обогатяват. Надяваме се, че след месеци общуване, сме поставили основата на бъдещо сътрудничество.

Следобедният разговор в група, модериран от Ели Пъндева (Биоселена), беше стимулиращ и добро начало за нови действия заедно.

Очакват ни две чудесни години работа с фермери и градинари, търсещи нови соцални решения, университети и организации. В края на годината ще споделим повече за предстоящите събития.

З.Вълкова, Т.Благоева