Противоположности

В ЛП и СТ се отделя голямо внимание на редица процеси, свързани с противоположности.

Такива са например конституционалните типове, които са шест, групирани в три двойки. В тях всяка двойка има два полюса, две крайности, но те съществуват едновременно в човека. Колкото по-добро уравновесяване става между двата полюса, толкова по-добре може да се прояви съответната споосбност. Например в първата двойка, чиито полюси са трудности в запомнянето - невъзможност да се забрави, чрез взаимното им действие се обезпечава добра паметова способност, без това да води до натрапчивост.

В този тип противоположности двата полюса действат едновременно.

Има обаче и друг вид противоположности, чието максимално добро въздействие се осъществява чрез редуването на двата полюса. Такава двойка е например слушане-движение - две страни на един процес. Когато движението е на преден план, процесът на слушане спира, и обратно.