Социална ферма

Ферма, в чийто живот активно участват хора от някои от следните групи:

-с умствено изоставане
-с психични заболявания
-след лечение от зависимости
-с трудности в социализацията поради различни причини.

Освен работата във фермата, са предвидени и терапевтични занимания - работа с изкуства, лечебна евритмия, говорно формиране, и др.

Прочетете повече тук >>