7 години от началото

Преди 7 години, през м.юли 2006 г. (точната дата е 28 юли), лечебната педагогика (ЛП) и социалната терапия (СТ) се "появиха" в България след месеци подготовка. Развивани десетилетия в повечето европейски страни, те достигнаха до нас, българите, едва в зората на 21 век.

Като направления, свързани пряко с грижа и лечение, ЛП и СТ поставят акцента върху:

-личностното развитие на терапевта, развиване на индивидуалността му и на качества, които представят най-добрата човешка страна;

-съзнателно търсене на онази здрава основа, която остава непокътната във всеки един човек, независимо колко голямо увреждане или заболяване има;

-приемане и уважение на всеки човек и признаване на неговия принос към обкръжението му, а оттам - към човечеството като цяло.

Инициативата се роди преди 7 години, а около 4,5 години след това, малко поотраснали междувременно, създадохме и сдружението.

Пътят не беше лесен и имаше безброй разклонения, отклонения и пресечки, вкл. опитите за създаване на организации от различни хора (цели три преди тази). Всичко това ни помогна да отсеем житото от плявата и да съберем сили.

През първия възрастов период - от 0 до 7 г., както учи валдорфската педагогика, ние главно възприемахме света и му подражавахме, учихме се да се движим, да наблюдаваме.

Сега, навлизайки във втория важен 7-годишен период- от 7 до 14 г. - пак в унисон с принципите на валдорфската педагогика, ще трябва да развием нашата чувствителност, не само към нуждите на конкретен човек, а към нуждите на обществото ни като цяло.

2006
2007
2008
2009
  2010 2011
  2012  

Коментари

Много силен духовен импулс

Много силен духовен импулс имаше.Поздравления за всички,които завършвайки, продължиха напред!